Åsa-Hof fotball

Fotball

Åsa-Hof håndball

Håndball

eidsfjellet

Trim

lysloyperenn1

Barneidretten


 

Skigruppa

Ski

Om Hof IL

Hof IL - ekte idrettsglede gjennom 100 år!

Hof Idrettslag ble startet i 1907 og er med dette det eldste idrettslaget i Åsnes kommune. I over 100 år har idrettslaget spredd idrettsglede og drevet holdningsskapende arbeid. I 2012 har laget 150 medlemmer i alle aldere.

Aktivitetene som tilbys gjennom idrettsalget er fotball, håndball, ski, barneidrett og trimgruppe. For å kunne stille lag i flest mulig aldersgrupper er vi avhengige av å samarbeide med andre idrettslag i distriktet. Håndball- og skigruppa samarbeider med Åsa idrettslag og fotballgruppa samarbeider med Flisa IL og Kjellmyra IL i tillegg til Åsa idrettslag.

Økonomi
Den totale omsetningen for Hof IL er ca 1 million kroner per år. Klubben har en sund og god økonomi. Inntektene kommer fra medlemskontingenten, Solør mart’n, skiltreklame, gaver og grasrotandelen. I tillegg har hver av aktivitetsgruppene sine inntektskilder som: loddsalg, Gatebil arrangement, dugnader, etc.

Politiattest
Alle som er ansvarlig for organisert trening i regi av Hof idrettslag skal fremvise godkjent politiattest.

Les mer her: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 

Kontaktinformasjon

Hof idrettslag

Leder: Tore Kordal

2266 Arneberg

e-post: tore@kordal.no

Mobil 90779710

Logg inn